Odpowiedzialny za zawartość tej strony internetowej

Galfa GmbH & Co. KG
Pflaumenallee 4
03238 Finsterwalde

Phone: +49-3531-6504-0
Fax: +49-3531-6504-16
E-Mail: infoNO SPAM SPAN!@galfa.de

Dyrektor zarządzający: Dr. Clemens Nöller

Numer identyfikacji podatkowej obrotu: DE 152 003 889
HRA: Amtsgericht Cottbus
Nr.: 2857

 

KLAUZULA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na naszych stronach internetowych były zawsze aktualne, poprawne i kompletne. Niemniej jednak wykluczamy jakąkolwiek gwarancję aktualności, poprawności, kompletności i jakości przedstawianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania udostępnionych informacji, w tym informacji niekompletnych lub nieprawidłowych, zostaną zasadniczo wykluczone. Nasza oferta internetowa może ulec zmianie i nie jest wiążąca. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odnośnik został podany. Oświadczamy jednoznacznie, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd, zawartość i autorstwo stron, do których prowadzą zarejestrowane u nas banery i linki. Nie przyjmujemy ich treści jako naszych własnych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, produkty, usługi lub inne oferowane na nich oferty.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Wszystkie wymienione na naszych stronach internetowych i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt, że znak towarowy jest wymieniony, nie prowadzi do wniosku, że nie jest chroniony przez prawa osób trzecich. Prawa autorskie i prawa do obrazów ("Prawa autorskie") do publikowanych i samodzielnie tworzonych tekstów i grafik (np. logotypów, napisów firmowych, ilustracji, itp.) należą wyłącznie do autora. Powielanie lub wykorzystywanie takich tekstów i grafik w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody Galfa GmbH & Co. KG jest zabronione.

Skuteczność prawna

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo poleceni. W przypadku sporów prawnych zastosowanie ma prawo niemieckie i niemieckojęzyczny tekst naszych stron internetowych. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje nienaruszona.

 

Koncepcja. Projektowanie. Programowanie.

BERGWERK Strategie und Marke GmbH

www.bergwerk.ag
Kupferberg . Berlin

Chętnie Ci doradzimy!

+48 32 214 50 41polska@galfa.de